Winter Poem

Here you have a new cool poem of our Poetry Project.

 

 

 

Let´s take a look at our winter poems.

Advertisements

Make Peace no War: Peace Day 2012

                                                                                 

  Peace…

Believe in Peace…
If not for you,
then for our children

                                                                                                       

 

January 30st is known around the world as International Peace Day.

International Peace Day presents educators an opportunity to teach their students about the importance of peace and the costs of war. It’s a day that can be celebrated in many different ways. For example, this year we are going to ask for peace singing this wonderful song called "Imagine" performed by John Lennon.

I hope you enjoy this Esl video.

 

O 30 de xaneiro, como todo o mundo sabe,é o Día Internacional da Paz.

Esta data ofrece aos educadores a oportunidade de ensinar aos nosos rapaces a importancia da paz e os costes da guerra. É un día que poder ser celebrado de moitas maneras diferentes. Deste xeito, este ano imos traballar cunha fermosa canción de John Lennon titulada “Imagine”.

Disfrutade deste esl video.

 

If there is to be peace in the world,
There must be peace in the nations.
If there is to be peace in the nations,
There must be peace in the cities.
If there is to be peace in the cities,
There must be peace between neighbors.
If there is to be peace between neighbors,
There must be peace in the home.
If there is to be peace in the home,
There must be peace in the heart
.

Lao Tzu – born 604 BC

   The dove is recognized as one of the different symbols of peace.

Do you want to learn how create an  special origami crane ? Click on the picture and follow  an animation that shows in 3D how to make it.

A pomba esta recoñecida como un dos símbolos da paz. Se queredes saber como facer un origami, clicade na imaxe e seguide a animación en 3D que vos explica cómo facelo paso a paso.

 

Here you have some interesting links to celebrate this special date.
 
Simple paper peace lanterns for children to make.
This inspirational rainbow hand print craft was shared by Mandy and the whole Welsh family.
Color pictures, email pictures, and more with these World Peace Day coloring pages. Click on any World Peace Day picture above to start coloring.

The Animal Kingdom book

animalsThis school year, students in level 5 are working on a project about The Animal Kingdom. They are improving their vocabulary about animals, learning where  different animals live, what they eat, their physical characteristics and how they can be classified.

They have already started working on the book of The Animal Kingdom Project and on an animal guide. Here you have their first works.

************************** 

Este ano, os nenos de 5º de Primaria están a desenvolver un proxecto sobre o Reino Animal. Están ampliando o vocabulario dos animais,  aprendendo ónde viven os diferentes animais, qué comen , as súas características e cómo clasificalos .

Xa comenzaron a traballar no libro do proxecto e a facer unha pequena guía de animais. Aquí tendes os primeiros traballos.

Good books to read in winter

Reading a good book is always a pleasure.
Here you have some fantastic books to read in winter. They are a great complement for the short, cold days and long winter nights. Read one of these books, cuddled up in a blanket on a sofa next to fire with a big cup of hot chocolate.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ler é sempre un pracer.
Aquí tendes algúns fantásticos libros para  ler en inverno. Son un bó complemento para os fríos e curtos días e para as longas noites de inverno. Lede un destes libros  acurrucado nun sillón preto do lume cunha manta e unha cunca grande de chocolate quente.

It´s winter time: let´s learn a new poem

 icicle Winter started last 22 December. Winter is the coldest season of the year and days are really short. But don´t be cross. There are lot of interesting , funny things to do. Either you can go outside and play with the snow, skate, skii or  you can stay at home reading a great book and drinking a cup of hot chocolate.

lin46

O inverno comezou o pasado 22 de decembro. Esta é a estación máis fría do ano e, ademais, os días son moi curtos. Pero non vos enoxedes. Hai moitas cousas interesantes que podedes facer como sair a xogar coa neve, esquiar ou patinar. Pero tamén podedes ficar na casa lendo un bo libro e tomando unha cunca de chocolate quente.

 

lin46

 

 Now, it´s time to go on working on our project about poetry. I have choosen this easy poem in order to celebrate that winter is all around us.

 

lin46

Agora temos que seguir traballando no noso proxecto sobre poesía. Elexín este doado poema pala celebrar que o inverno está xa aquí o noso arredor.

bk-wht-nieve-animaciones-01

  WINTER POEM

It´s winter. It´s winter

and I am feeling cold.

It´s winter. It´s winter

 and I´ve got a cold.

I´m coughing,I´m sneezing,bk-wht-nieve-animaciones-01

I´m blowing my nose.

I´m trembling from the top of

my head to my toes.

 It´s winter. It´s winter

and I am feeling cold.

The nights are so long

bk-wht-nieve-animaciones-01and so short is the day.

I hardly get anytime to go out

and play.

MENCIÓN HONORÍFICA NOS PREMIOS NACIONAIS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

Estamos de noraboa!  Menudo fin de ano!!!

O pasado 20 de decembro saíu publicada no BOE a resolución da Secretaría do Estado de Educación e Formación Profesional, pola que se conceden os Premios Nacionales de Innovación Educativa para o ano 2011 e recibimos a increíble noticia de que o noso proxecto FIFA World Cup South Africa 2010 recibíu unha das 10 mencións honoríficas desta edición.
Con estos premios quérese recoñecer o traballo dun centro ou dun grupo de mestres, naquelas prácticas didácticas que se consideran de especial relevancia para a mellora do ensino, valorando especialmente a súa aplicación prácica na aula e a posibilidade de difusión noutros contextos.
Gustaríame felicitar a todos os premiados nesta edición e, sobre todo, ós alumnos que realizaron este proxecto o curso pasado.

CONGRATULATIONS!!!!!