Making instruments in Preschool

Before Easter holidays, my 5-years-old became musicians. As we needed some instruments, we decided to make them.
Antes das vacacións de Semana Santa, os rapaces de 5 anos convertíronse en músicos. Como non tiñamos algúns instrumentos, decidimos fabricalos.

Take a look at my great musicians.

I am a musician from María Abilleira Pomar on Vimeo.

Advertisements

Saint Patrick’s Day Glogsters

Who was St. Patrick?
                    Where was he born?
                           When is St. Patrick’s Day celebrated?
                                   How do people celebrate St. Patrick’s Day?
                                                          Who are the Lepreachauns?
These and more questions about this special date are answered by students in level 6 in these glogsters.

The artist who painted a blue horse

If you don’t know the name  Eric Carle, I’m sure you know his work.He’s the author and illustrator of more than 70 children’s books, including The Very Hungry Caterpillar and Brown Bear, Brown Bear, What Do You See?

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Se non sabedes quen é Eric Carle, estou segura de que coñecedes a súa obra. Eric Carle é o autor e ilustrador de máis de 70 libros infantís  como:

New Eric Carle’s book, The Artist Who Painted a Blue Horse, is an homage to the Expressionist painter Franz Marc.The child in the book paints a number of animals with unconventional colors and he declares “I am an artist…..” As the child, Eric Carle paints the world as he sees it- a red crocodile, an orange elephant, a purple fox or a wonderful polka-dotted

This is a book that celebrates imagination and the artist within us all.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

O novo libro de Eric Carle, “O artista que pintou un cabalo azul”, é unha homenaxe ao pintor  Franz Marc. O rapaz do conto pinta varios animais con cores nada convencionais e declara…”Son un artista…” Coma o neno, Eric Carle pinta o mundo tal é como o ve- un crocodilo vermello, un elefante laranxa, un zorro violeta e un marabilloso burro con manchas de moitas cores.

Este un conto para celebrar a imaxinación e para descubrir ao artista que cada un ten dentro.

My 3-years-old became artists thanks to this incredible story. They spent a great time listening the story and drawing their blue horse. Now, each time we read the story, they declare…
“I am an artist”

                       

Don’t you have this book yet? Don’t worry. Here you have our video about “The artist who painted a blue horse” recorded by students in level 2. We hope you like it!

Untitled from María Abilleira Pomar on Vimeo.

Shapes everywhere!

My 4-years-old are going to work with shapes in classroom.

Shapes are everywhere! In the classroom, in the playground, on the street, at home,..LET’S MEET THEM!

As figuras xeométricas  están por todas partes. Na clase, no patio, na calle, na casa.. Imos coñecelas!

Shapes are all around us.Let’s help Purpy find his favourite shapes.

As figuras xeométricas están o noso arredor. Imos axudar a Purpy a atopar as súas figuras favoritas.

 Here you have a funny shapes song from  http://www.KidsTV123.com

Aquí tendes unha divertida canción sobre as figuras xeométricas.

St. Patrick’s Day Activities 2012

Captura-de-pantalla-2 Yesterday , March 17 th, it was St. Patrick’s Day, the national holiday in Ireland but…  we have been celebrating  this special date all the week with different activities in the library. Thanks to the teachers  who work in the library for their help.

Here you have our St. Patrick’s Day programme.

 Captura-de-pantalla

St. Patrick’s Day Rhymes

St. Patrick’s Day Scrambles

St. Patrick’s Day puzzle hunt

St. Patrick’s Day Quiz

  

St. Patrick’s Day Leprechaun hunt

St. Patrick’s Day Crafts

St. Patrick’s Day Pre-School game

 

World Poetry Day

World Poetry Day is on 21 March, and was declared by UNESCO in 1999. The purpose of the day is to promote the reading, writing, publishing and teaching of poetry throughout the world.World Poetry Day is an opportunity for children to be introduced to poetry in classrooms. It is a time when classrooms are busy with lessons related to poetry, in which students examine poets and learn about different types of poetry.
This year, in order to celebrate the World Poetry Day, each classroon is going to choose and recite a poem.
Here you have our poem.
………… ………….. ………………….. …………… ………………… ……
O Día Mundial da Poesía celébrase todos os anos o 21 de marzo e foi declarada pola UNESCO no ano 1999. O propósito deste día é promover a lectura, escritura, a publicación e a ensinanza da poesía por todo o mundo.
Esta data é unha boa oportunidade para introducir aos rapaces no mundo da poesía enchendo as clases con leccións relacionadas coa poesía nas que os alumnos coñezan poetas e aprendan diferentes tipos de poesías.
Este ano, para celebrar o Día da Poesía cada clase vai a elexir e recitar un poema.Para esta ocasión, e dado que estamos a celebrar o 75 aniversario da morte de Federico García Lorca, eleximos dous poemas que este autor escribíu para nenos. Aquí tendes os nosos poemas.

Untitled from María Abilleira Pomar on Vimeo.

Let’s talk about routines

What do you do in the morning?
                                   What do you do in the afternoon?
                                                             What do you do at night?
Let’s review the daily routines with Find Out 4! Choose unit 4 and enjoy it!