The sun and the cloud

Here you have the last activity of our Spring Project. As Spring is a good season to learn about weather, we use the story “The sun and the cloud” to learn why a rainbow appears in the sky. In adittion,this story ( Robby Rabbit 2-Macmillan) allows us to work in this issue in a fun way. Students read the story, watched the video,learnt some songs related to weather and chose one of the different roles of the tale in order to act out the story.We didn’t have enough time to rehearse the play all we wanted but we hope you enjoy it.

Aquí vos deixamos a derradeira actividade do noso proxecto sobre a primavera. Xa que este é o mellor momento para aprender algo do tempo, empregamos o conto “O sol e a nube” para aprender como aparece o arco da vella no ceo.Ademais, esta historia nos permite traballar esta temática dunha forma moi divertida. Os rapaces leron o conto, viron a película, aprenderon algunhas cancións relacionadas co tempo metereolóxico e escolleron o papel que querían representar na adaptación teatral que fixemos. Non tivemos suficiente tempo para ensaiar todo o que quixemos pero esperamos que disfrutedes coa nosa representación.

The sun and the cloud from María Abilleira Pomar on Vimeo.

Here you have a summary of this project:

Captura de pantalla de 2013-06-29 19:19:36

Spring Project-The End from María Abilleira Pomar on Vimeo.

Advertisements

Describing and comparing animals II

Nadia’s animal presentation from María Abilleira Pomar on Vimeo.

Zaida’s animals presentación from María Abilleira Pomar on Vimeo.

Uxía’s animals presentación from María Abilleira Pomar on Vimeo.

Paulo’s animals presentación from María Abilleira Pomar on Vimeo.

Gustavo’s animals presentation from María Abilleira Pomar on Vimeo.

Adriana’s animals presentation from María Abilleira Pomar on Vimeo.

Raúl’s animals presentation from María Abilleira Pomar on Vimeo.

OUTDOORS PAINTINGS

As my students in level 1 were learning how to describe landscapes, we decided to use our own landscape paintings to practise what we had learnt.First,we saw and described various paintings. Then, students imagined and painted their own master pieces inspired by what they had seen and finally,they used them to created simple lapbooks.

pizap.com13714142419541

Como os meus rapaces de 1º estiveron aprendendo a describir paisaxes campestres, decidimos usar as nosas pinturas para practicar o que aprenderamos. Primeiro, observamos e describimos varios cadros. Logo, os rapaces imaxinaron e pintaron as súas obras maestras inspiradas nas que xa viramos para, finalmente, usalas para crear sinxelos “lapbooks”.

Outdoors paintings from María Abilleira Pomar on Vimeo.

Describing and comparing animals

The end of the school year is around the corner and my students in level 5 are preparing their last works before holiday break. In this task, they  have to choose two animals from an exercise they have already done in their activity books.

After describing the animals and using the information given in that exercise, they have to compare them.Finally, they will make an oral presentation.

O final do curso está a piques de chegar e os rapaces de 5º están a preparar os seus últimos traballos antes das vacacións. Esta vez teñen que escoller dous animais dun exercicio que xa fixeron no caderno de actividades. Despois de describilos, teñen que comparalos e presentar o seu traballo na clase.

Here you have the first ones/Aquí tendes os primeiros:


I can see a rainbow too!!

Sin nombre

Spring is the perfect time of year to teach children about the rainbow.

A primavera é o momento perfecto do ano para falarlles aos cativos do arco da vella.

So last Monday, Miss Spring came to our classroom and  told us that a long time ago, people thought rainbows were magical bridges across the sky full of colors  and she began a discussion by asking us a few questions to get us thinking:Have you ever seen a rainbow in the sky? What was the weather like when you saw a rainbow in the sky? Was it raining? Finally, Silvia explained us how a rainbow appears in the sky. Then Miss Spring read us a story called “The sun and the cloud”and taught us a short and fun song that will help us recognize the colors of the rainbow.

O luns pasado, Miss Spring pasouse pola nosa clase e contounos que fai moito tempo a xente pensaba que o arco da vella era unha ponte máxica que enchía o ceo de cores e para que pensaramos un pouquiño preguntounos se viramos algunha vez un arco da vella e como estaba o tempo cando aparecía no ceo. Ao final, SIlvia contounos que ela sabía porque aparecía no ceo e explicóunolo. Logo Miss Spring leunos una conto titulado “O sol e a nube” e ensinounos unha divertida cancionciña que nos axudará a recoñecer as cores do arco da vella.

Do you want to sing along with us?

I can sing a rainbow” song written by Arthur Hamilton 1955. This video is intended for educational use.

I Can Sing A Rainbow Lyrics:
Red and yellow and pink and green
Purple and orange and blue
I can sing a rainbow,
sing a rainbow,
sing a rainbow too.

Listen with your eyes,
Listen with your eyes,
and sing everything you see,
Now you can sing a rainbow,
sing a rainbow,
sing along with me.