Thanksgiving Day 2013

thank-you-heart-pinkLast Thursday we celebrated Thanksgiving Day in kindergarten.

We had a great time!

My students have prepared a song specially for you!!!!!

Advertisements

The blue exhibition

This week, we were very busy organizing our blue exhibition. Take a look at this video. We’ve had  great fun!!!!

Esta semana estivemos moi ocupados organizando a nosa exposición azul. Botádelle unha ollada a este video. Disfrutamos un montón!!!!


Further, we read the Eric Carle’s book called “The artist who painted a blue horse”. Looking inside, children discovered a child who paints a number of animals with unconventional colours and he declares “I am an artist…..”

Ademais, limos o libro de Eric Carle titulado “O artista que pintou un cabalo azul”. Ollando no seu interior, os rapaces descubriron a un rapaz que pinta animais con cores pouco convencionais e que afirma ser un artista.

“Have you ever seen  a red crocodile, an orange elephant, a purple fox or a wonderful polka-dotted?” -I asked

“No”- the children answered surprised.

But they really liked them, so we decided to be artists too.

Vístedes algunha vez un cocodrilo vermello, un elefante laranxa, un raposo lila ou un burro con puntiñños de cores? -pregunteilles

Non-reposteron os cativos asombrados.

Pero gustáronnos tanto que decidimos convertirnos tamén en artistas.

pizap.com13858379622921

Don’t you have this book yet? Don’t worry. Here you have our video about “The artist who painted a blue horse” . We hope you like it!

Premio Nacional para o Proxecto Colaborativo Virtual Gloria Fuertes

Estamos de noraboa! A noticia está quentiña!!!!!!

O proxecto colaborativo Libro Virtual Gloria Fuertes, foi galardonado co Premio Nacional de Educación aos equipos docentes, na modalidad de proxectos de colaboración nacional  no ámbito das TIC. Este proxecto  foi presentado por un equipo de docentes constituido por profesores de cincuenta e cuatro centros entre os que nos atopamos.

Dende aquí felicitar a coordinadora do proxecto, Lourdes Giraldo, a todos os equipos docentes e sobre todo aos meus compañeiros e aos nosos rapaces pola seu traballo, o seu esforzo e a súa ilusión. Está claro que un bo traballo sempre ten a súa recompensa!

libro

Se queredes saber algo máis sobre este proxecto, clicade na imaxe.

2013-11-28_2248

The story of the Pilgrims

Thanksgiving Day is the fourth Thursday in November, but many Americans take a day of vacation on the following Friday to make a four-day weekend, during which they may travel long distances to visit family and friends.

O Día de Acción de Gracias celébrase en Estados Unidos o 4º xoves de Novembro, pero moitos amaricanos toman o seguinte venres festivo para facer un fin de semana de catro días e, deste modo, poder recorrer longas distancias para visitar a familiares e amigo.

Do you Know why we have Thanksgiving Day? We celebrate Thanksgiving Day because of Pilgrims and Native Americans.

Here you have a presentation  to learn more about this celebration.

And here you have the story of Pilgrims adapted for the youngest.

Autumn Shape Trees

Autumn brings new colours thanks to the trees. Trees are beautifull in Fall: red, yellow and brown leaves on the branches and falling down. Red, yellow and brown leaves on the ground. Red, yellow and brown leaves blowing in the breeze. It’s so funny!

As you know, my 4/5-years-old children are developing an Etwinning Project called “Amazing maths”. During this term, we are working with shapes so, we designed an activity which allowed us to work both topics at the same time: The Autumn Shape Trees

O outono trae novas cores gracias ás árbores. As árbores están preciosas en outono: follas vermellas, amarelas e marróns nas ramas e caendo das árbores. Follas vermellas, amarelas e marróns no chan. Follas vermellas, amarelas e marróns voando na brisa. Que divertido!

Como sabedes, os meus rapaces de 4 e 5 anos están a traballar nun proxecto Etwinning chamado Amazing Maths. Durante este trimestre estamos traballando coas figuras xeométricas asi que diseñamos unha actividade que nos permitiu traballar ambos aspectos ao mesmo tempo: The Autumn Shape Trees.

First, we learn and practise these colours with this short funny song.

Primeiro, aprendemos e practicamos estas cores con esta sinxela canción.

Now, we are ready to make our special Autumn trees.

Agora xa estamos preparados para facer as nosa árbores especiais de outono.

The children’s task was to colour the trunk  and then to cut and glue the shapes so as to represent the leaves from  the tree  in Autumn .We took this opportunity to review colours and shapes.

A tarefa dos rapaces consistiu en colorear o tronco e recortar e pegar as figuras xeométricas que representan as follas das árbores en outono.Aproveitamos a ocasión para repasar as cores e as figuras xeométricas.

Here you have our trees!

pizap.com13853339697771pizap.com13853342472451pizap.com13853343221171

The Red Exhibition

Os nenos da clase de tres anos estivemos a traballar con dúas cores. Para iso, realizamos un pequeno proxecto coa axuda dos pais. Trouxemos cousas de cor “blue” e de cor “red” da casa, buscamolas  na clase e realizamos distintas actividades onde o “blue” e o “red” eran os reis.

3-year-children have developed a project about two colours: red and blue. They brought blue and red stuff from home in order to organize an exhibition; we looked for these colours around the classroom or in our clothes and they did some activities where these colours were the “kings”.

Children showed their classmates the objects they had brought and we talked about their colour.

pizap.com13853266885581

We classified things by colour.

red_blue

Our Red Exhibition

Pantallazo-1

I love London

Basic RGBHave you ever been in London?

London is one of the most amazing cities in the world with some of the world’s best sights and atracctions.You can see  London from above on the London Eye; see some of the world’s most precious treasures at the British Museum or  dinosaurs at the Natural History Museum.

If you prefer, you can walk through its eight beautiful Royal Parks, as Hyde Park, St James’s Park and Richmond Park.

You can also go shopping on Oxford Street or visit London’s markets and the famous department store called Harrods 

            Click on the pictures and  learn how to compare two things travelling through London.

2181341_10488031_lz