PEACE DAY 2018

IMG_20180125_173848

At the beginning of the week, we developed an activity in different levels of Primary in order to celebrate School Peace  and Non-Violence Day . The idea was decorate a tree with some dove shapes and write on them something related to PEACE.

IMG_20180130_183205

zcamera-20180130_082025[1]

So, students in level 3 looked up words related to Peace; students in level 4 wrote down what they can do for Peace and how Peace makes them feel; students in level 5 decorated the dove shapes with the symbols of Peace and, finally, students in level 6 wrote peace acrostics.
Advertisements

Comic Books about Daily Routines

Book Day was celebrated last 23rd April and, as every year, we decided to commemorate this special date in the English Corner Classroom. Students in level 4 were thinking about what they could do and finally they planned to create a comic book about their daily routines. Why not?

O pasado 23 de abril celebramos o Día do Libro e, como cada ano, decidimos celebrar esta data tan especial na clase.Os rapaces de 4º estiveron a pensar que poderían facer e, ao final, decidiron crear un comic sobre as súas rutinas. Por que non?
2013-04-29_1953

Poetry Day 2013

imagesWorld Poetry Day is on 21 March, and was declared by UNESCO (the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) in 1999. The purpose of the day is to promote the reading, writing, publishing and teaching of poetry throughout the world.

World Poetry Day is an opportunity for children to be introduced to poetry in classrooms. It is a time when classrooms are busy with lessons related to poetry, in which students examine poets and learn about different types of poetry. This year, we decided to dedicate this day to Gloria Fuertes, a Spanish poet who wrote a great deal of poems for kids.

On this occasion we chose the poem  called “Los Reyes” because it has a vocabulary and a structure easy to understand and work with children: we started  translating and reciting the poem and finally each child wrote and illlustrated  a new verse to compose between all the pupils a different poem.

O Día da Poesía celébrase cada ano o 21 de marzo e foi declarado pola UNESCO no ano 1999 co propósito de promover a lectura, escritura, publicación e a ensinanza da poesía en todo o mundo.

O Día da Poesía é unha oportunidade única para introducir a poesía nas aulas. As clases están ocupadas con unidades relacionadas coa poesía nas que os alumnos examinas poemas e aprenden distintos tipos de poesía. Este ano, decidimos adicar esta data a Gloria Fuertes, unha poeta española que escribiu unha morea de poemas para nenos.

Nesta ocasión, eleximos un poema titulado “Os Reis” porque ten un vocabulario doado e unha estructura axeitada para traballar cos cativos: comezamos traducindo e recitando o poema para, finalmenente, compor entre todos un poema novo cos novos versos que cada rapaz escribiu e ilustrou.

 Click on the picture to see our work.

world-poetry-day

Book Day

A book is a gift you can open time and time again.
~ Garrison Keillor

The 23rd of April we will celebrate `Book Day´. Many activities will take place in the World. And  Saint George’s day is always the 23rd of April, too.

O 23 de abril celébrase o Día do Libro. Moitas actividades ten lugar en todo o mundo para celebralo. E o Día de San Jorge tamén se celebra este día.

Do you want to know more about this special date in Catalonia. Take a look at this presentation.

 
View more PowerPoint from ateixidoca
Do you like reading? I think reading is the best way to celebrate this day. As this year is Charles Dickens 200th Anniversary, you can choose one of his famous books. Let’s learn more about him.
Gústavos ler? Creo que ler é a mellor maneira de celebrar este día. E como este ano celébramos o 200 Aniversario do nacemento de Charles Dickens, podedes escoller un dos seus famosos libros. Imos coñecer algo máis sobre el.

He is a very famous English writer. He was born in Porsmouth (UK) in 1812. When he was young he lived in London.
His father went to jail because he had some debts, so he had to start working when he was twelve years old.
He worked as a journalist in The Mirror of Parliament and in The Morning Chronicle.
Some of his most important novels are David Copperfield, Oliver Twist, Hard Times and Great Expectations.
This is a video about his life.

St. Patrick’s Day Activities 2012

Captura-de-pantalla-2 Yesterday , March 17 th, it was St. Patrick’s Day, the national holiday in Ireland but…  we have been celebrating  this special date all the week with different activities in the library. Thanks to the teachers  who work in the library for their help.

Here you have our St. Patrick’s Day programme.

 Captura-de-pantalla

St. Patrick’s Day Rhymes

St. Patrick’s Day Scrambles

St. Patrick’s Day puzzle hunt

St. Patrick’s Day Quiz

  

St. Patrick’s Day Leprechaun hunt

St. Patrick’s Day Crafts

St. Patrick’s Day Pre-School game

 

World Poetry Day

World Poetry Day is on 21 March, and was declared by UNESCO in 1999. The purpose of the day is to promote the reading, writing, publishing and teaching of poetry throughout the world.World Poetry Day is an opportunity for children to be introduced to poetry in classrooms. It is a time when classrooms are busy with lessons related to poetry, in which students examine poets and learn about different types of poetry.
This year, in order to celebrate the World Poetry Day, each classroon is going to choose and recite a poem.
Here you have our poem.
………… ………….. ………………….. …………… ………………… ……
O Día Mundial da Poesía celébrase todos os anos o 21 de marzo e foi declarada pola UNESCO no ano 1999. O propósito deste día é promover a lectura, escritura, a publicación e a ensinanza da poesía por todo o mundo.
Esta data é unha boa oportunidade para introducir aos rapaces no mundo da poesía enchendo as clases con leccións relacionadas coa poesía nas que os alumnos coñezan poetas e aprendan diferentes tipos de poesías.
Este ano, para celebrar o Día da Poesía cada clase vai a elexir e recitar un poema.Para esta ocasión, e dado que estamos a celebrar o 75 aniversario da morte de Federico García Lorca, eleximos dous poemas que este autor escribíu para nenos. Aquí tendes os nosos poemas.

Untitled from María Abilleira Pomar on Vimeo.

Make Peace no War: Peace Day 2012

                                                                                 

  Peace…

Believe in Peace…
If not for you,
then for our children

                                                                                                       

 

January 30st is known around the world as International Peace Day.

International Peace Day presents educators an opportunity to teach their students about the importance of peace and the costs of war. It’s a day that can be celebrated in many different ways. For example, this year we are going to ask for peace singing this wonderful song called "Imagine" performed by John Lennon.

I hope you enjoy this Esl video.

 

O 30 de xaneiro, como todo o mundo sabe,é o Día Internacional da Paz.

Esta data ofrece aos educadores a oportunidade de ensinar aos nosos rapaces a importancia da paz e os costes da guerra. É un día que poder ser celebrado de moitas maneras diferentes. Deste xeito, este ano imos traballar cunha fermosa canción de John Lennon titulada “Imagine”.

Disfrutade deste esl video.

 

If there is to be peace in the world,
There must be peace in the nations.
If there is to be peace in the nations,
There must be peace in the cities.
If there is to be peace in the cities,
There must be peace between neighbors.
If there is to be peace between neighbors,
There must be peace in the home.
If there is to be peace in the home,
There must be peace in the heart
.

Lao Tzu – born 604 BC

   The dove is recognized as one of the different symbols of peace.

Do you want to learn how create an  special origami crane ? Click on the picture and follow  an animation that shows in 3D how to make it.

A pomba esta recoñecida como un dos símbolos da paz. Se queredes saber como facer un origami, clicade na imaxe e seguide a animación en 3D que vos explica cómo facelo paso a paso.

 

Here you have some interesting links to celebrate this special date.
 
Simple paper peace lanterns for children to make.
This inspirational rainbow hand print craft was shared by Mandy and the whole Welsh family.
Color pictures, email pictures, and more with these World Peace Day coloring pages. Click on any World Peace Day picture above to start coloring.