Halloween chefs

This year, students in level 5  celebrated Halloween in a different way: they became Halloween chefs!!!!

Este ano, os alumnos de 5º  celebraron Hallowwen dun modo diferente: convertíronse en Chefs!!!

So, they  were organized in groups of 3 or 4 based on the skill level of the students in order to make a Halloween pizza. First, they searched for images of Halloween pizzas on the internet and they chose the one they liked most for their recipes.Then, they decided what ingredients they are going to need and they wrote the recipes. Finally, they made the pizzas and the staff of  our school canteen baked them into the oven following their instructions. They were spook-tacular!!!!

Organizouse a clase en grupos de tres ou catro alumnos con distintos niveis de destreza  para facer unha pizza de Halloween. Primeiro buscaron na internet imaxes de pizzas de Halloween e escolleron entre todos cal era a que máis lle gustaba. Logo, decidiron que ingredientes ían necesitar (un bó momento para interactuar con eles sobre os seus gustos) e escribiron as receitas. Finalmente, as prepararon e o persoal de cociña quentóunolas. Estaban de morte!!!!!

Working in small-groups learning in a collaborative enviroment has many benefits:

Traballar en pequenos grupos de aprendizaxe colaborativo ten moitos beneficios:

-Cooperative learning is fun, so students enjoy it and are more motivated.

                       A aprendizaxe cooperativa é divertida, de xeito que os rapaces gozan aprendendo e se sinte máis motivados.

-Cooperative learning is interactive, so students are engaged, active participants in the learninng.

Os alumnos convírtense en axentes activos do seu aprendizaxe.

-Cooperative learning allows discussion and critical thinking, so students learn more and remember what they’ve learned for a longer period of time.

Permite o debate e o pensamento crítico, de xeito que os alumnos aprenden máis e recordan o que aprenderon durante máis tempo.

-Cooperative learning requires students to learn to work together, which is an important skill for their future.

A aprendizaxe cooperativa require que os alumnos aprendan a traballar xuntos, a respetar as opinións dos demáis, a apreciar o traballo dos compañeiros , a aprender dos demáis, a respetar a diversidade, ..o que é unha habiliadade fundamental para o seu futuro.

 

 I´m sure, we’ll work in this way soon.

 

 

 

Advertisements

The story of the Pilgrims

Thanksgiving Day is the fourth Thursday in November, but many Americans take a day of vacation on the following Friday to make a four-day weekend, during which they may travel long distances to visit family and friends.

O Día de Acción de Gracias celébrase en Estados Unidos o 4º xoves de Novembro, pero moitos amaricanos toman o seguinte venres festivo para facer un fin de semana de catro días e, deste modo, poder recorrer longas distancias para visitar a familiares e amigo.

Do you Know why we have Thanksgiving Day? We celebrate Thanksgiving Day because of Pilgrims and Native Americans.

Here you have a presentation  to learn more about this celebration.

And here you have the story of Pilgrims adapted for the youngest.

Halloween Around the World: Mexico

day-of-the-dead-catrinaDay of the Dead (Día de los Muertos) is celebrated in Mexico between October 31st and November 2nd.  The celebration is designed to honor the dead* who, it is believed**, return to their homes on Halloween.
The Day of the Dead has its origins from pre-Hispanic civilizations from 2,500 to 3,000 years ago, before the Spanish conquered Mexico. That celebration took place*** in the 9th month of the Aztec calendar and lasted the whole month.
Traditionally, November 1 is the day for honoring dead children and infants, and November 2 is the day for honoring deceased adults.

day-of-the-dead-gravesIt’s a festive and colourful holiday. Many families construct an altar to the dead in their homes to honor deceased relatives**** and decorate it with sweets, flowers, photographs, deceased’s favorite foods and drinks, and fresh water.ofrenda-patzcuaro
Families clean the graves***** of their deceased relatives and decorate them with flowers, photos, candles, foods and drinks. People are all night in the cementeries, telling funny stories about their dead ancestors or playing the favorite songs of the dead.

Day of the Dead celebrations now also include community festivals, parades******, and street parties.celebrate-day-of-the-dead

 

Mexican people love making or buying sugar skulls ,called   “calavgroovy-sugar-skullseras de azúcar” in Spanish. Children often give their friends sugar skulls.

Catrinas dolls are the most popular symbol of The Day of the Dead in Mexico. They are tall and thin skelletons dressed up in beautiful clothes and decorated with flowers.They were created by a Mexican artist called Jose Guadalupe Posada.

SONY DSC

dead*= muertos                               it is believed**= se cree

took place***= tenía lugar            deceased relatives****= familiares fallecidos

graves*****= tumbas                     parades*******- desfiles

CHRISTMAS ORNAMENTS

Here’s a super cute and easy homemade Christmas ornament for the kids to make.You can try them at home!

Aqui vos deixo un adorable e doado adorno para decorar a árbore en Nadal que podedes facer na casa cos vosos cativos.

pizap.com14188574422201

This last  week we used popsicle sticks to make some Christmas  ornaments. We have already  used popsicle sticks to make different art craft before but this time we made ornaments shaped like a Christmas tree and a star!

pizap.com14188573600081

Esta derradeira semana usamos palitos de madera para realizar adornos de Nadal. Algunhas veces  empregamos este material para realizar diferentes manualidades pero, neste caso, realizamos adornos con forma de árbore de Nadal e de estrela.

IMG_20141202_124803
Materials for Popsicle Stick Christmas  Ornaments
 • Colored popsicle sticks (or you can paint regular popsicle sticks green and red)
 • Hot glue gun
 • String
 • Scissors
 • Paper
 • Crayons
 • Liquid glue and/or tape
 • Other embellishments (ribbon, glitter,stikers,  etc.)
Os materiales necesarios para realizar esta manualidade son os seguintes:
 • Palillos de madera de cores (ou ben podédelos pintar con témpera)
 • Pegamento quente( Podedes utilizar pegamento normal pero tardará máis en secar)
 • Lazo ou corda.
 • Tixeiras, papel e ceras.
 • Outros materiais para decorar a manualidade( purpurina, pegatinas, lazos,…)

IMG_20141202_125107     IMG_20141202_131106

Directions for Popsicle Stick Christmas  Ornaments

1. Glue three green popsicle sticks into a triangle using a hot glue gun. We need two triangles to make a star.

2.Cut another small piece of string to make a loop for hanging. Glue or tape this to the top back of your ornament.

3. Add any embellishments. I added  little golden or silver stars and a big one on the top of our trees.

Indicacións

1. Pegar tres palillos formando un triángulo con pegamento quente.

2. Cortar un trozo de lazo ou corda e pegalo por detrás da  parte superior do triángulo para poder colgalo.

3. Decoralo con purpurina, pegatinas,… Nos engadimos unha estrela grande na parte superior da árbore.

We hope you like it!