I love my family

2014-03-05_2158

Advertisements

Royal Family.

Aquí tedes unhas actividades para aprender vocabulario sobre a familia.

Here you have some activities in order to learn vocabulary about family.

E agora practicade con estes exercicios.Clicade na imaxe.

And now practise with these exercises. Click the image below.

Notades algunha diferencia na pronuncia do vocabulario? Escoita como pronuncian os americanos.

Do you notice any difference in the pronunciation? Listen how American people say these words.