Farm animals

Unit 3 in Level 1 is about farm animals.Here you have a lim to practise at home.

2014-01-17_2244

Advertisements

Farm animals

Sing along with Alex to Old MacDonald Had a Farm. Use a nice loud voice to play the game (if your computer has a microphone). Sing the missing words when you see Alex listening.

Imos cantar con Alex unha canción moi coñecida titulada Old McDonald had a farm. Tendes que ter os altavoces conectados para poder xogar( se o vosos ordenador ten entrada para micrófono conectade o altavoz nesa entrada). Cantade a palabra perdida (aparece destacada en azul) cando Alex faga o xesto de escoitar.

Let’s learn more about farm animals. Click on unit 3 and enjoy.