Good books to read in Thanksgiving

And here you have three nice book for Thanksgiving !!
is

is (1)

Let’s give thanks
Let’s give thanks
In this day of Thanksgiving Let’s give thanks
For the Joys of life
For the friends we have
Let’s celebrate the gifts of life big and small

Thank you for the people
Thank you for the trees
Thank you for the mountains
Thank you for the stars
Thank you for the oceans
Thank you for the skies
And thank you for the dinner that we are having tonight

Thank you for the girls
Thank you for the boys And
Thank you for the holidays when we make lots of noise
Let’s say
Thank you for the stars
And thank you for the skies
Thank you for the dinner that we’re having tonight
Let’s give thanks
Let’s give thanks
In this day of Thanksgiving Let’s give thanks
For the Joys of life
For the friends we have
Let’s celebrate the gifts of life big and small
Big and small

0fa01ad2c188dbc1c3258fedb00bd5de

Advertisements

The First Day of Winter

índiceLast Friday, we could see the first snowflakes falling down. It was an amazing and freezing day!!! So, I decided to take the opportunity to present  a new book called “The first day of winter” by Denise Fleming to my kindergarteners which helps us review numbers and colours and introduce some winter clothings.

O venres pasado, puidemos ver as primeiras folerpas de neve. Foi un día incrible e xeado!! Asi que , decidín aproveitar a oportunidade para presentar aos nenos de infantil un novo conto titulado “O primeiro día do inverno”, da autora Denise Fleming, o cal nos permita repasar os números a as cores e presentar algunhas palabras relacionadas coa roupa do inverno.

IMG_20150114_120237IMG_20150114_115727

And here you have a funny song to warm a cold day of winter.Enjoy it!

Good books to read: I need my monster

9780979974625Study Centre recommends ” I need  my monster” written by Amanda Noll , illustrated by Howard McWillia and read by Rita Montero.

Ethan is a little boy who can’t fall asleep without his favorite monster under his bed. When Ethan checks under the bed for his monster, he finds a note instead: “Gone fishing. Back in a week. -Gabe.” What will Ethan do? He needs a monster under his bed.

 

Ethan é un rapaz pequeno que non pode durmir sen ter o seu mostruo debaixo da súa cama. Pero un día atopa unah nota na que Gabe, o seu mostruo favorito, lle di que se vai de pesca durante unha semana. Que vai facer Ethan? Necesita un mostruo debaixo da súa cama.

 

 

Good books to read in Halloween

610i5ShtQVL._SY344_BO1,204,203,200_Winnie the Witch is back for a new and dotty adventure and this time it is with pumpkins. Winnie loves all kinds of vegetables but she loves pumpkins best of all. Sick and tired tired of going to market and bring them back home, Winnie decides to grow her own. With a little hard work and a lot of magic Winnie soon has an amazing supply of pumpkins. So many pumpkins that even Winnie and her cat Wilbur can’t eat them all. But luckily Winnie comes up with a wholly original use for a giant pumpkin…

Winnie está de volta cunha nova e chiflada aventura sobre cabazas. A Winnie encántanlle as cabazas. Cansada e aburrida de ir ao meracado e traelas de volta a casa, decide plantalas. Cun pouco de traballo e moita máxia, Winnie consegue rapidamente unha grande cantidade de cabazas. Tantas que nen Wilbur, o seu gato,  nen ela poden comer. Pero afortunadamente a Winnie ocúrreselle un uso moi orixinal para unha cabaza xigante…

 

 

 

Ed Emberley has created an ingenious way for children to chase away their nighttime fears. Kids can turn the pages of this die-cut book índiceand watch the Big Green Monster grow. Then, when they’re ready to show him he can’t scare them, they’ll turn the remaining pages and watch him disappear! You only have to shout: GO AWAY!!!Ed Emberley creou unha maneira moi enxeñosa para espantar os medos noctunos do máis cativos. Os nenos poden pasar as páxinas deste libro troquelado e ver ao mostruo crecer. Logo, cando estén preparados para amosarlle de que non lles asustar, irá desaparecendo a medida que pasen as follas! Só tendes que berrar: DESAPARECE!

 

 

 

Good books to read on St. Valentine’s Day

What Is This Thing Called Love?
by Davide Cali & Anna Laura Cantone

loveWhat is this thing called love? What colour is it and what shape? Is it sweet or savoury? Is it big or small?

Like a lot of kids, Emma would really like to know.
The problem is: everyone Emma asks—Mum, Dad, Grandma and Grandad—seems to have a different idea of what love is.Can love really be in a piece of cake or a game of football?

Que é o amor? Que cor ou que forma ten? É doce o salgado? Grande ou pequeno?

Coma a todos os nenos, a Emma gustaríalle sabelo realmente. O problema é que a todo o que lle pregunta-mami, papi, avoa e avó- parece que ten unha idea diferente do que é o amor. Pode o amor ser realmente un anaco de pastel ou un xogo de fútbol?

imagesGuess how much I love you

by Sam Mc Bratney

250px-Guess_How_Much_I_Love_You_Cover_Art“Guess how much I love you,” says Little Nutbrown Hare. Little Nutbrown Hare shows his daddy how much he loves him: as wide as he can reach and as far as he can hop.But Big Nutbrown Hare loves him as far as his long arms can reach and as high as his strong legs can hop. And so they continue trying to measure how much they love each other. 

Adiviña canto te quero, di a pequena lebre. Esta amósalle ao seu pai canto lle quere: tan ancho coma ela pode alcanzar e tan lonxe coma ela pode saltar. E o seu pai querea tanto coma os seus logos brazos poden alcanzar e tan alto coma as súas pernas poden saltar. E así seguen intentando medir o seu amor.

Christmas readings

71ye9Dl3fBL._AA300_Dream Snow by Eric Carle                                                         It’s Christmas Eve, and an old farmer settles down for nap, wondering how Christmas can come when it hasn’t snowed yet. The farmer falls asleep and in his dream, he imagines snowflakes covering him and his animals. He awakens to discover it really has snowed. A surprise at the end of the book makes this a truly magical Christmas.

O día antes  de Nadal un vello granxeiro prepárase para botar unha soneca, preguntándose cómo o Nadal pode chegar se aínda non nevara. O granxeiro dúrmese  e no seu soño, imaxina que as folerpas de neve o cubren a el e aos seus animais. Cande esperta, descubre que todo está nevado. Unha sorpresa ao final do libro fai que este Nadal sexa verdaderamente máxico.

guirnaldas-navidad5-source_rh4

PETE THE CAT SAVES CHRISTMAS by Eric Litwin

“It was the day before Christmas and Santa was ill. In the cold winter wind he had caught a bad chill. Will Christmas be canceled? Will it come to that?”    

“Never!” cried Santa.    

“Let’s call Pete the Cat!”     

9780062110626

  “O día antes de Nadal Santa Claus cae enfermo. 

Collera un bo resfriado co vente frío do inverno.”

Terá que ser cancelado o Nadal? Teremos que chegar a eso?

Nunca!” grita Santa Claus. 

“Chamemos a Pete o Gato!”       

guirnaldas-navidad5-source_rh4

THE SNOWMAN by Raymond Briggs

41NNMXM60SL._BO2,204,203,200_PIsitb-sticker-arrow-click,TopRight,35,-76_AA300_SH20_OU01_A story about a young boy makes a snowman one Christmas Eve, only for it to come to life that night and take him on a magical adventure to the North Pole to meet Santa Claus.
Conto sobre un rapaz que fai un boneco de neve en Noiteboa. Esa noite o boneco cobra vida e o leva con el para vivir unha aventura máxica no Polo Norte onde coñece a Santa Claus.

The artist who painted a blue horse

If you don’t know the name  Eric Carle, I’m sure you know his work.He’s the author and illustrator of more than 70 children’s books, including The Very Hungry Caterpillar and Brown Bear, Brown Bear, What Do You See?

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Se non sabedes quen é Eric Carle, estou segura de que coñecedes a súa obra. Eric Carle é o autor e ilustrador de máis de 70 libros infantís  como:

New Eric Carle’s book, The Artist Who Painted a Blue Horse, is an homage to the Expressionist painter Franz Marc.The child in the book paints a number of animals with unconventional colors and he declares “I am an artist…..” As the child, Eric Carle paints the world as he sees it- a red crocodile, an orange elephant, a purple fox or a wonderful polka-dotted

This is a book that celebrates imagination and the artist within us all.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

O novo libro de Eric Carle, “O artista que pintou un cabalo azul”, é unha homenaxe ao pintor  Franz Marc. O rapaz do conto pinta varios animais con cores nada convencionais e declara…”Son un artista…” Coma o neno, Eric Carle pinta o mundo tal é como o ve- un crocodilo vermello, un elefante laranxa, un zorro violeta e un marabilloso burro con manchas de moitas cores.

Este un conto para celebrar a imaxinación e para descubrir ao artista que cada un ten dentro.

My 3-years-old became artists thanks to this incredible story. They spent a great time listening the story and drawing their blue horse. Now, each time we read the story, they declare…
“I am an artist”

                       

Don’t you have this book yet? Don’t worry. Here you have our video about “The artist who painted a blue horse” recorded by students in level 2. We hope you like it!

Untitled from María Abilleira Pomar on Vimeo.

Oxford Reading Tree online books

There are so many wonderful books, but how do you know which ones to choose? How do you know whether they’re the right level, or if they’ll suit our students? Whether you’re looking for a book to share with your youngest students or something to keep your oldest ones motivated, the Oxford Owl Library is here to help.

Discover a range of children’s ebooks online in the Oxford Owl Library. Books include Biff, Chip, Kipper and Floppy, plus Project X and Winnie the Witch. …

Just choose your children’s age and you’ll be taken through to a huge library of FREE eBooks and activities to enjoy online, plus links to fantastic books, flashcard games, dictionaries and activity books to buy.
***********************************************************************************************************
Hai moitos libros marabilllosos, pero cómo saber cal escoller? Cómo saber se ten o nivel adecuado ou se é adecuado para os nosos alumnos?Se andades a procura dun libro para compartir cos alumnos máis pequenos ou algo para ter motivados os maiores motivados, Oxford Owl Library está aquí para axudarvos.

Descubride unha grande cantidade de ebooks en Oxford Owl Library: Biff, Chip, Kipper e Floppy, Winnie the Witch e moitos máis.
Únicamente tendes que escoller a idade dos rapaces e teredes unha enorme biblioteca de Ebooks gratuítos e actividades online, ademais de enlaces a libros fantásticos, xogos con flashcards, diccionarios e libros de actividades para mercar.