Shrek

Here you have an ebook about Shrek and his friends.

2012-12-10_2034

Advertisements

FIFA WORLD CUP SOUTH AFRICA 2010 PROJECT

CLICK ON THIS LINK TO TAKE A LOOK AT THE PROJECT

FIFA WORLD CUP PROJECT FIFA WORLD CUP SOUTH AFRICA 2010

Myebook - Fifa World Cup South Africa 2010 - click here to open my ebook
We have just finished our project about FIFA World Cup 2010 and we ´d like to share with all you our work. Check this video and enjoy it!

Last year, everything turned around football and we didn´t want to be the exception. For this reason, we developed a project about the Football World Cup adapted to my students´interests and level.This project involves other subject areas such as Geography, Maths, P.E.,History and Language. It took more time that I had planned but it was really successful.

Congratulations to all the children for their work during these months.

……………………………………………………………………………………………………………………………

Rematamos o noso proxecto sobre o mundial de fútbol de Sudáfrica e gustaríanos compartir con todos o noso traballo. Disfrutade deste video sobre o noso traballo.

No pasado ano todo xirou arredor do fútbol e nos non queríamos ser a excepción. Por este motivo, deserrolamos un proxecto sobre o Mundial de Fútbol adaptado aos intereses e nivel dos meus alumnos. Este proxecto inclue outras áreas do curriculo como Xeografía, Matemáticas, Educación Física, Historia ou Lingua Estranxeira. Levounos máis tempo do que tiña planeado pero foi todo un éxito.

Felicidades a todos os nenos polo seu traballo durante estes meses.

Fifa World Cup Project

The clothes ebook

 

2011-06-06_1037 Students in level 3 created their own ebook with some works they had done about the topic “Clothes”. They dressed up a paper puppet and wrote a short writing about the clothes their puppets wore. Then we enjoyed recording their voices and creating this ebook specially for all you.

**********************************************************

Os rapaces de 3º crearon o seu propio ebook con algúns traballos realizados na aula sobre o tema  “CLOTHES”. Vestiron a un monicreque de papel e fixeron unha pequena redacción sobre a roupa que os seus monicreques levaban posta. Logo pasámolo moi ben gravando as súas voces e montando este ebook especialmente para todos vós.

 

WILD ANIMALS WORKS

        Students in level 1 would like to show you their works about some wild animals they have been studying during these weeks. Click on the picture below and enjoy it!

***********************************

      Os nenos de quérenvos ensinar os traballos que fixeron sobre os animais salvaxes que estiveron a traballar na clase durante estas semanas. Clicade na imaxe e a disfrutar!

2011-05-31_2114

      They worked very hard to learn the main characteristics of some wild animals. And  they worked harder in order to create a great  Digital Animal Book specially for all you. We had a great time working on this little project. It took us more time than we planned but we enjoyed very much singing, recording and talking about wild animals.

      Congratulations to all  of you!

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

      Os rapaces traballaron arreo para aprender as principais características dalgúns animais salvaxes. E traballaron aínda máis para crear un Libro Dixital sobre Animais Salvaxes especialmente para todos vos. Pasámolo moi ben realizando este pequeno proxecto e, aínda que nos levou máis tempo do que tiñamos pensado, disfrutamos cantando, gravando e falando sobre os animais salvaxes.

     Parabéns a todos!

Myebook - Wild Animals - click here to open my ebook

FAMOUS PEOPLE

Myebook - FAMOUS PEOPLE - click here to open my ebook

 Some weeks ago, students in level 6 were doing an exercises about some famous people in order to practise the Simple Past Tense   when they started to make me questions about them. So, we decided to know more about those famous people. And, here you have their work.

—————————————————Hai unhas semanas, os nenos de 6º estaban a facer un exercicio para practicar o pasado sobre xente famosa cando  comezaron a facer preguntas sobre eles. Así que, decidimos buscar información  sobre esa xente para coñecelos. Aquí tendes o seu traballo.

OUR LUNCH POEMS

Non somos Shakespeare ou Quevedo, pero tamén escribimos os nosos pequenos poemas para expresar as nosas preferencias. Queredes boterlle unha ollada ao noso libro?
————————————————————————-
We are not Shakespeare or Quevedo, but we write our little poems to express our likes and dislikes. Do you want to take a look at our book?