Amazing maths! A new eTwinning project in Kindergarten

fullscreen_capture_992013_84652_am_optAmazing maths! Creating funny math activities in kindergarten is the new eTwinning project in which my kindergarteners are participating this school year together with other children from different European countries.

Do maths for maths has little interest.For this reason, all of the teachers who participate in this project want to play  with maths in a funny or artistic way and creating math activities for the others.

Amazing maths! Creating funny math activities in kindergarten é o novo proxecto no que os nenos de infantil van a participar este curso xunto con outros rapaces de distintos países europeos.

Facer matemáticas polas matemáticas non ten interese algún. Por iso, todos os mestres que participamos neste proxecto queremos xogar coas matemáticas dun xeito divertido ou artístico e crear actividades para os demais.

The theme for October and November is “Shapes are everywhere, let’s play with them (can be linked with Art)”

O tema para ouctubro e novembro é “As figura xeométricas están por todas partes, xoguemos con elas (podemos relacionalas co arte).

vassily-kandinskyMy students have just discovered that shapes are everywhere even in art. So during these months, we are going to work with a Russian artist called Wassily Kandinski, one of the founding fathers of Abstract Art.Kandinsky’s early paintings were landscapes that were heavily influenced by Impressionist artists . But about 1909 Kandinsky began to think that shapes and colours alone could be art. Kandinsky felt that he could express feelings and music through colours and shapes in his paintings.  The shapes he was most interested in were the circle, triangle, and the square. He thought the triangle would cause aggressive feelings, the square calm feelings, and the circle spiritual feelings.
Os meus rapaces acaban de descubrir que estamos rodeados de figuras xeométricas. PorBlue Painting by Wassily Kandinsky OSA468 iso, durante estes meses imos traballar cun artista ruso chamado Wassili Kandinsky, un dos pais do arte abstracto.Os primeiros traballos de Kandinski foron paisaxes influenciados polos Impresionistas pero, polo 1909 comenzou a pensar que as figura e as cores podían ser arte. Kandinski sentía que podía expresar sentimentos e música a través das cores  a das figuras nas súas obras. As figuras nas que máis interesado estaba eran o círculo, o triángulo e o cadrado. Pensaba que o triángulo causaría sentimentos agresivos, o círculo sentimentos de sosiego e o círculo sentimentos espirituais.

 

Here you have our first activities.

Our funny scarecrow

SCARECROW IS A LONG WORD WITH MANY LETTERS BUT NOW WE KNOW HOW TO SPELL IT .TAKE A LOOK AT OUR WORK. HERE YOU HAVE THE FUNNIEST SCARECROWS I HAVE NEVER SEEN! SOON A VIDEO….

Scarecrow é unha palabra longa con moitas letras pero xa sabemos como deletreala e escribila!!!! Botádelle un ollo ao noso traballo. Aquí tendes os espantallos máis divertidos que nunca vira!!!! Estamos a preparar un video coa nosa versión desta canción. Xa queda pouco…

ABCs in Europe

Como xa sabedes algúns, este curso os alumnos de 2º de primaria e os nenos de 5 anos están participando nun proxecto europeo titulado ABCs in Europe.Gracias a este proxecto, ademais de aprender o abecedario en inglés, imos confeccionar distintos abecedarios e intercambialos cos outros colexios participantes. Ademais temos outras actividades que van xurdindo a medida que imos traballando. Este mes cada colexio tivemos que preparar unha canción na nosa lingua e publicala para que os rapaces escoitasen outras linguas que se falan en Europa. Se queredes mirar esta actividade e coñecer algo máis deste proxecto, clicade na imaxe. Ademais vos deixo na columna da dereita o enlace ao blogue deste proxecto onde poderedes seguir o máis interesante do que estamos a facer.

ABCs in Europe:Here we are

Although classes are starting next 12th,  we have already begun to work with our european partern on an  Etwinning project about ABCs in Europe. In September, we have to prepare a presentation about the first day of school and a presentation about the places (country, region, town) where we live.
Here you have a our first work.