I love my family

There is no better love than the one we have for our families.

This is how students in Level 1 celebrated Saint Valentine’s Day.

Advertisements

Portfolio: My family

Children love talking about their families so I can say that this is one of the portfolios in which children are most interested in. With this small project, they enjoy drawing and ,as the same time, the can practise how to introduce people and how to talk about  feelings. At the end of this work, they feel really proud of their works because their families are the centre of their world. Listen to them.

Aos rapaces encántalles falar dar súas familias asi que podo afirmar que esta é un dos portfolios no que máis interesados están. Con este pequeno proxecto, gozan debuxando e´ao mesmos tempo, practican as presentacións e e como falar dos sentimentos, Ao final do proxecto, están realmente orgullosos do seu traballo pois as súas familias son o centro do seu mundo. Escoitádeos.

 

Here you have this writing resource:

 

 

Let’s talk about our families

pizap.com13955720950921During these last weeks , my students have been learning how to introduce people and how to express feelings. So, as final task, we decided to bring school our families. Each student had to create a poster with photos of his/her family to introduce it. The children became  directors of their activity because they had to decide what  feelings should be expressed by each member of their families. 
 pizap.com13955225763471Durante estas últimas semanas, os rapaces de 1º estiveron aprendendo como presentar as persoas e como expresar sentimentos.Así que, como tarefa final, trouxemos ás nosas familias ao colexio. Cada rapaz tivo que crear un poster con fotos da súa familia para presentarla. 

 

pizap.com13955228452861Os rapaces convertíronse en directores da súa actividade pois tiñan que decidir que sentimento debería  expresar cada membro da súa familia.

pizap.com13955215634231

 

 

 

 

Here you have some presentations. Great job María, Manuel and Sarai!!!!!! 🙂

 

This is my family

Students in level 1 learnt how to introduce their families and in order to practise all what they learnt they developed a short project about their families. Moreover, they realized that not all families are the same but they all have one thing in common: the love that their members have each other.
Os rapaces de 1º aprenderon a presentar as súas familias e, para practicar o que aprenderon, realizaron un pequeno proxecto sobre as súas familias. Ademais, decatáronse de que non todas as familias son iguais pero que todas teñen algo en común: o cariño que se teñen uns membros aos outros.

2013-03-29_2207