Endangered animals first presentations

Today. two children from Level 6 showed us what they had found out about their favourite endangered animals. They prepared a Powerpoint presentation to illustrate their oral presentation. Congratulations…Good job!!!

Hoxe, dúas alumnas de 6º  realizaron unha exposición oral do que averiguaran sobre os seus animais favoritos que, por desgracia, están en perigo de extinción. Para elo, prepararon unha presentación Powerpoint que lles serviu para ilustrar todo o que nos querían contar.

 

At first, they were afraid of not doing a good job, but little by little, they gained confidence and, finally, they  enjoyed the activity.As always, this type of activity also allowed us to check, learn and improve.

Ao comezo, tiñan moito medo de non facelo ben pero, pouco a pouco, comenzaron a gañar confianza e, finalmente, gozaron da actividade. E, coma sempre, este tipo de actividade axúdanos a revisar o que fixemos, aprender e , sobre todo, mellorar.


We are looking foward to enjoying the other classmates’ presentations.

Estamos desexando ver as seguintes presentacións.

Advertisements

CHRISTMAS DINNER

On 25th December English people eat a big lunch or dinner.They eat turkey with gravy, roast potaoes, sprouts and other vegetable. For dessert, they have hot Christmas pudding.

They pull Christmas crackers at the table. There are paper hats and presents in the crackers.

Here you have my students’ Christmas dinner. Delicious!

Letters from Level 4

These last weeks, students in level 4 have been learning  how to talk about on-going actions. In order to practise their writing and oral skills, they wrote a letter about their families at the weekend first and then they read it aloud  to the rest of the class. This type of activities provides a great opportunity to learn from and correct the mistakes and improve.

Take a look at this video.

Let’s talk about our families

pizap.com13955720950921During these last weeks , my students have been learning how to introduce people and how to express feelings. So, as final task, we decided to bring school our families. Each student had to create a poster with photos of his/her family to introduce it. The children became  directors of their activity because they had to decide what  feelings should be expressed by each member of their families. 
 pizap.com13955225763471Durante estas últimas semanas, os rapaces de 1º estiveron aprendendo como presentar as persoas e como expresar sentimentos.Así que, como tarefa final, trouxemos ás nosas familias ao colexio. Cada rapaz tivo que crear un poster con fotos da súa familia para presentarla. 

 

pizap.com13955228452861Os rapaces convertíronse en directores da súa actividade pois tiñan que decidir que sentimento debería  expresar cada membro da súa familia.

pizap.com13955215634231

 

 

 

 

Here you have some presentations. Great job María, Manuel and Sarai!!!!!! 🙂

 

Describing and comparing animals II

Nadia’s animal presentation from María Abilleira Pomar on Vimeo.

Zaida’s animals presentación from María Abilleira Pomar on Vimeo.

Uxía’s animals presentación from María Abilleira Pomar on Vimeo.

Paulo’s animals presentación from María Abilleira Pomar on Vimeo.

Gustavo’s animals presentation from María Abilleira Pomar on Vimeo.

Adriana’s animals presentation from María Abilleira Pomar on Vimeo.

Raúl’s animals presentation from María Abilleira Pomar on Vimeo.

Describing and comparing animals

The end of the school year is around the corner and my students in level 5 are preparing their last works before holiday break. In this task, they  have to choose two animals from an exercise they have already done in their activity books.

After describing the animals and using the information given in that exercise, they have to compare them.Finally, they will make an oral presentation.

O final do curso está a piques de chegar e os rapaces de 5º están a preparar os seus últimos traballos antes das vacacións. Esta vez teñen que escoller dous animais dun exercicio que xa fixeron no caderno de actividades. Despois de describilos, teñen que comparalos e presentar o seu traballo na clase.

Here you have the first ones/Aquí tendes os primeiros: