Autumn Shape Trees

Autumn brings new colours thanks to the trees. Trees are beautifull in Fall: red, yellow and brown leaves on the branches and falling down. Red, yellow and brown leaves on the ground. Red, yellow and brown leaves blowing in the breeze. It’s so funny!

As you know, my 4/5-years-old children are developing an Etwinning Project called “Amazing maths”. During this term, we are working with shapes so, we designed an activity which allowed us to work both topics at the same time: The Autumn Shape Trees

O outono trae novas cores gracias ás árbores. As árbores están preciosas en outono: follas vermellas, amarelas e marróns nas ramas e caendo das árbores. Follas vermellas, amarelas e marróns no chan. Follas vermellas, amarelas e marróns voando na brisa. Que divertido!

Como sabedes, os meus rapaces de 4 e 5 anos están a traballar nun proxecto Etwinning chamado Amazing Maths. Durante este trimestre estamos traballando coas figuras xeométricas asi que diseñamos unha actividade que nos permitiu traballar ambos aspectos ao mesmo tempo: The Autumn Shape Trees.

First, we learn and practise these colours with this short funny song.

Primeiro, aprendemos e practicamos estas cores con esta sinxela canción.

Now, we are ready to make our special Autumn trees.

Agora xa estamos preparados para facer as nosa árbores especiais de outono.

The children’s task was to colour the trunk  and then to cut and glue the shapes so as to represent the leaves from  the tree  in Autumn .We took this opportunity to review colours and shapes.

A tarefa dos rapaces consistiu en colorear o tronco e recortar e pegar as figuras xeométricas que representan as follas das árbores en outono.Aproveitamos a ocasión para repasar as cores e as figuras xeométricas.

Here you have our trees!

pizap.com13853339697771pizap.com13853342472451pizap.com13853343221171

Let’s identify shapes

Let’s identify different shapes in the student’s environment.

Norberto Álvarez Debans

Norberto Álvarez Debans en http://artdebans.blogspot.com.es

But first…..How many different shapes can you find in Shapeville?

There are shapes everywhere!!! Can you see them?

To start, choose the shapes you want to find and pick out shapes in different pictures.

Move the mouse over the picture to find the shapes. When you find one, click on it.

Imos buscar figuras xeométricas no entorno dos rapaces.

Para comezar, escolle aquelas figuras que queres buscar e trata de recoñecelas en diferentes debuxos.

Move o rato sobre o debuxo para atopar as figuras. Cando atopes unha, fai click sobre ela.

Pero primeiro..Cántas figuras podes atopar en Shapeville?

As figuras xeométricas están por todas partes. Podes velas?

Choose game 1 and find circles, squares and triangles

Choose game 1 and find circles, squares and triangles

We are good artists

   I would like to show you what my 4-years-old are able to do. They are really good artists. As we are working with shapes, we were finding circles in different paintings. And finally, they became great artists. Take a look at this video.

Gustaríame ensinarvos o que son capaces de facer os meus nenos de 4 anos.Son realmente bos artistas.Como estamos a traballar coas figuras xeométricas, estivemos buscando círculos en diferentes cadros. E,finalmente, convertíronse en grandes artistas. Ollade este video.

Good artists from María Abilleira Pomar on Vimeo.

 

Singing our Shapes Songs

Do you want to watch how my 4-years-old enjoy singing two funny songs related to shapes.

Here you have this video. Enjoy it!!!!

……………….   ………………………    …………………….           …………………………..

Queredes ver como disfrutan os meus rapaces de 4 anos cantando dúas divertidas cancións relacionadas coas figuras xeométricas.

Aquí vos deixo un video. Disfrutade!!!!!!!

Shapes songs from María Abilleira Pomar on Vimeo.