Interactive teacher: To Be – Past

Simple_past_Practice

The new topic in Level 6 is the past. So, if you want to study and practise at home, here you have some interesting links.

Video: Positive/ negative /questions


 

To Be grammar notes


 

Worksheet: To Be Simple Past 1

Worksheet: To Be Simple Past 2

Worksheet: To Be Simple Past 3

Worksheet:To Be Simple Past 4


 

Online exercise 1

Online exercise 2

Online exercise 3

Online exercise 4

Online exercise 5

Online exercise 6

Online exercise 7

Online exercise 8

Online exercise 9

Online exercise 10

Online exercise 11

Advertisements

Interactive teacher: To Be – Past

Simple_past_Practice

The new topic in Level 6 is the past. So, if you want to study and practise at home, here you have some interesting links.

Video: Positive/ negative /questions


 

To Be grammar notes


 

Worksheet: To Be Simple Past 1

Worksheet: To Be Simple Past 2

Worksheet: To Be Simple Past 3

Worksheet:To Be Simple Past 4


 

Online exercise 1

Online exercise 2

Online exercise 3

Online exercise 4

Online exercise 5

Online exercise 6

Online exercise 7

Online exercise 8

Online exercise 9

Online exercise 10

Online exercise 11

Let’s review the Simple Past Tense

Click on the picture. You’ll find a lot of activities to review the past at home.

Pantallazo-1More activities

1. Past Simple-Regular verbs

2. Matching irregular verbs

3. Matching pairs irregular verbs

4. Past affirmative

5. Past actions-regular verbs

6.Question simple past

7.Question simple past II

8.Question simple past III

9. Negative didn’t

10. Irregular verbs

 

Important people from history

We go on working with the Simple Past Tense in level 6. In this ocassion, our task consists on making an interactive book about improtant people from history like Gabriel García Márquez, Miguel de Cervantes or Thomas Edison. Each students has to write several sentences about the most impotant facts about his/her person and illustrate it with a picture from the Internet.

Seguimos traballando co pasado en 6º. Nesta ocasión, a tarefa consiste en crear un libro interactivo sobre persoeiros importantes da historia como Gabriel García Márquez, Miguel de Cervantes ou Thomas Edison. Cada rapaz ten que escribir un pequeno texto destacando algúns datos importantes da súa persoa e ilustralo cunha imaxe extraída da Internet.

This time the digital tool chosen is called StoryJumper

índice

Story Jumper is an awesome website that allows students to easily create and discover stories.You can use Story Jumper with your students to spark their creativity and develop their writing skills.Click on the picture for more information about this tool.

A ferramenta dixital elexida para esta ocasión é StoryJumper.

StoryJumper  preséntase como uhna opción moi  interesante para desenrolar a creatividade e aa escritura mediante o uso das novas tecnoloxías.Clicade na imaxe para obter máis información sobre esta ferramenta.

 

índice

If you want to find out more information about your famous person from history, click on the pictures..

sp_mozart160Cíndice  imagesimagesThomas_Edison-índiceíndice  índice