Good books to read in Thanksgiving

And here you have three nice book for Thanksgiving !!
is

is (1)

Let’s give thanks
Let’s give thanks
In this day of Thanksgiving Let’s give thanks
For the Joys of life
For the friends we have
Let’s celebrate the gifts of life big and small

Thank you for the people
Thank you for the trees
Thank you for the mountains
Thank you for the stars
Thank you for the oceans
Thank you for the skies
And thank you for the dinner that we are having tonight

Thank you for the girls
Thank you for the boys And
Thank you for the holidays when we make lots of noise
Let’s say
Thank you for the stars
And thank you for the skies
Thank you for the dinner that we’re having tonight
Let’s give thanks
Let’s give thanks
In this day of Thanksgiving Let’s give thanks
For the Joys of life
For the friends we have
Let’s celebrate the gifts of life big and small
Big and small

0fa01ad2c188dbc1c3258fedb00bd5de

The story of the Pilgrims

Thanksgiving Day is the fourth Thursday in November, but many Americans take a day of vacation on the following Friday to make a four-day weekend, during which they may travel long distances to visit family and friends.

O Día de Acción de Gracias celébrase en Estados Unidos o 4º xoves de Novembro, pero moitos amaricanos toman o seguinte venres festivo para facer un fin de semana de catro días e, deste modo, poder recorrer longas distancias para visitar a familiares e amigo.

Do you Know why we have Thanksgiving Day? We celebrate Thanksgiving Day because of Pilgrims and Native Americans.

Here you have a presentation  to learn more about this celebration.

And here you have the story of Pilgrims adapted for the youngest.

The story of the Pilgrims

Thanksgiving Day is the fourth Thursday in November, but many Americans take a day of vacation on the following Friday to make a four-day weekend, during which they may travel long distances to visit family and friends.

O Día de Acción de Gracias celébrase en Estados Unidos o 4º xoves de Novembro, pero moitos amaricanos toman o seguinte venres festivo para facer un fin de semana de catro días e, deste modo, poder recorrer longas distancias para visitar a familiares e amigo.

Do you Know why we have Thanksgiving Day? We celebrate Thanksgiving Day because of Pilgrims and Native Americans.

Here you have a presentation  to learn more about this celebration.

And here you have the story of Pilgrims adapted for the youngest.

Turkeys, Turkeys all around

Thanksgiving Day is a holiday celebrated in USA and Canada.

It is celebrated each day on the second Monday of October in Canada and on the fourth Thursday of November in the USA, which this year (2011) is November 24th.

Thanksgiving Day in America is a time to offer thanks, of family gatherings and holiday meals. A time of turkeys, stuffing, and pumpkin pie. A time for Indian corn, holiday parades and giant balloons.
…………………………………………………………………………………….……………………………….

Thanksgiving ou Acción de Gracias é unha festividade celebrada en EEUU e Canadá.
Celé
brase cada día o segundo luns de outubro en Canadá e o cuarto xoves de novembro en EEUU que cadra este ano o 24 de novembro.
O Día de Acción de Gracias en EEUU é tempo de dar gracias, de reunións e comidas familiares . Tempo de pavos recheos e pasteis de cabaza. Tempo de millo, de desfiles e globos xigantes.

Click on the turkey and you can read stories about Thanksgiving, download animated gifs, print pictures or play games.

DO YOU WANT TO KNOW MORE ABOUT THE THANKSGIVING STORY? WHY DON’T YOU TAKE A LOOK AT THIS POWERPOINT PRESENTATION?

This year, all students are learning this funny poem about flyturkThanksgiving.

Turkeys, turkeys all around turk902

         Turkeys, turkeys all around.    

           On the fence, on the ground.

turklooking  On the haystack, on the chair.

          All around, everywhere.turkhay

   Turkeys, turkeys all around.

       Gobble, gobble. What a sound!

Now, here you have our videos. Enjoy them and…Happy Thanksgiving Day!