Claudia.Show us your toys, please!

Today Claudia (one of my 5-years-old) brought some of her toys to the school. She brought a doll, a ball, a teddy,…. Do you want to watch her showing them to the rest of the class?

Hoxe Claudia (unha das rapazas de 5 anos) trouxo ao cole algúns dos seus xoguetes. Trouxo unha moneca, unha pelota, un osiño,… Queredes vela ensinándolles aos seus compañeiros os seus xoguetes?