Endangered animals first presentations

Today. two children from Level 6 showed us what they had found out about their favourite endangered animals. They prepared a Powerpoint presentation to illustrate their oral presentation. Congratulations…Good job!!!

Hoxe, dúas alumnas de 6º  realizaron unha exposición oral do que averiguaran sobre os seus animais favoritos que, por desgracia, están en perigo de extinción. Para elo, prepararon unha presentación Powerpoint que lles serviu para ilustrar todo o que nos querían contar.

 

At first, they were afraid of not doing a good job, but little by little, they gained confidence and, finally, they  enjoyed the activity.As always, this type of activity also allowed us to check, learn and improve.

Ao comezo, tiñan moito medo de non facelo ben pero, pouco a pouco, comenzaron a gañar confianza e, finalmente, gozaron da actividade. E, coma sempre, este tipo de actividade axúdanos a revisar o que fixemos, aprender e , sobre todo, mellorar.


We are looking foward to enjoying the other classmates’ presentations.

Estamos desexando ver as seguintes presentacións.

Advertisements

Interactive teacher: To Be – Past

Simple_past_Practice

The new topic in Level 6 is the past. So, if you want to study and practise at home, here you have some interesting links.

Video: Positive/ negative /questions


 

To Be grammar notes


 

Worksheet: To Be Simple Past 1

Worksheet: To Be Simple Past 2

Worksheet: To Be Simple Past 3

Worksheet:To Be Simple Past 4


 

Online exercise 1

Online exercise 2

Online exercise 3

Online exercise 4

Online exercise 5

Online exercise 6

Online exercise 7

Online exercise 8

Online exercise 9

Online exercise 10

Online exercise 11

Interactive teacher: To Be – Past

Simple_past_Practice

The new topic in Level 6 is the past. So, if you want to study and practise at home, here you have some interesting links.

Video: Positive/ negative /questions


 

To Be grammar notes


 

Worksheet: To Be Simple Past 1

Worksheet: To Be Simple Past 2

Worksheet: To Be Simple Past 3

Worksheet:To Be Simple Past 4


 

Online exercise 1

Online exercise 2

Online exercise 3

Online exercise 4

Online exercise 5

Online exercise 6

Online exercise 7

Online exercise 8

Online exercise 9

Online exercise 10

Online exercise 11

Animal ABC videos 1

As you know, students in level 4 are working on a project about animals.
Xa sabedes que os rapaces de 4º están traballando nun proxecto sobre animais.
DSC_0334We decided to find out how many animals we were able to  remember. We realised that we remembered lots of them. Then, as we are reviewing the alphabet, each child created one animal abc. They used some books and watched videos to complete their alphabets.We discovered some strange animals like uakaris or xantus!
Pois ben, decidimos averiguar cantos animais  eramos quen de recordar. E decatámonos de que recordabamos unha morea. Logo, como tamén estabamos recordando a abecedario, cada rapaz elaborou un alfabeto cos nomes de animais. Empregaron algúns libros e viron videos para completar os seus alfabetos. Descubrimos algúns animais moi raros como os uakaris!pizap.com13951721315191Finally, we worked in small groups in order to create new animal alphabets. In this case, they had to agree how to choose the animals for the alphabets. Some groups only included their favourite animals. Other groups decided to include some strange animals they didn’t know.

Pantallazo

Finalmente, traballamos en pequenos grupos para elaborar novos abecedarios. Neste caso, tiveron que porse dacordo no modo de elexir os animais para os seus abecedarios. Algúns grupos decidiron incluir só aos seus animais favoritos. Outros engadiron algúns animais raros que atoparon e que non coñecían.

Here you have the first one.